Klidná mysl, zdravé tělo

  • O čem to je?

  • Jak to celé začalo?

  • Je kurz vhodný i pro vás nebo váš pracovní tým?

Proč právě kombinace těla a mysli? Protože celý Projekt (dosebe) nese myšlenku, že jedno bez druhého nemůže existovat. Pořád se snažíme hledat rovnováhu a tento kurz je jedním z nástrojů, díky kterému můžeme klientům ukázat, jak na to. Jak pomocí jógy zklidnit tělo, protáhnout a zlepšit jeho flexibilitu. Jak se naučit pracovat s dechem, u kterého všechno začíná a končí, a který pomáhá harmonizovat naše nálady, energii a velmi účinně působí na naše tělo, pokud jsme ve stresovém vypětí.

Jógová praxe začíná u zahřátí těla, prodýchání a následuje dynamická část lekce, ve které se střídají asány jedna za druhou, až přejdeme znovu do klidnější části k závěrečným pozicím, k pozicím v leže a až do pozice mrtvoly (savasana), což je jedna z nejdůležitějších pozic celé praxe, i když ji lidé mnohdy za důležitou vůbec nepovažují. V savasane nastává zastavení, mohou započít všechny léčivé procesy pro naše tělo i mysl z předchozí praxe. Vše může doznít. Však v klidu a tichu se dějí ty největší změny.

Jógovou praxí se skupina mentálně naladí na druhou část - meditaci.

Do ní po józe snáze vpluje a může zklidnit mysl, nechat jít stresy a starosti, zlepšit schopnost koncentrace a celkově si vyčistit hlavu.

Abychom tyto kurzy mohli zrealizovat i pro základní školy a zejména pro jejich vyučující, konkrétně pro lektorky základní Scio školy a základní školy Labyrinth Brno, poskytl nám Nadační fond pro rozvoj plného vědomí grant,(www.plnevedomi.cz), za který já i kolega Robert děkujeme.

Zároveň nás těší, že se kurz mohl realizovat i pro další nové klienty. Velký benefit vnímáme v tom, že se skupina, v tomto případě vyučujících základní školy zná, a je tak pro ně mnohem jednodušší vytvořit si bezpečné prostředí, ve kterém si mohou odpočinout a nebudou mít před sebou zábrany. 

Jeden z kurzu probíhá přímo ve Scio škole Brno. Skupina ze školy Labyrinth naopak dochází na kurz do studia Projekt (dosebe) v Žabovřeskách. Tam mohou načerpat jedinečnou atmosféru jógového studia, využít pomůcky, které jsou ve studiu připravené a vyzkoušet si, jaké to je, když na sobě pracujete, vytváříte si návyk pravidelných lekcí, kdy už hlava dopředu ví, že budeme mít prostor sami pro sebe, spojí si příjemné pocity s prostory studia a klienti jsou tak schopni mnohem rychleji se vrátit k uvolnění těla i mysli a nechat své starosti za dveřmi.

O tom, jak celé kurzy probíhaly, jaké rozdíly pociťovali klienti od začátku prvního setkání až po absolvování poslední lekce, se dozvíte v pokračování článku od mého kolegy, se kterým kurz vedeme, Roberta - Ach Hübnera.

Autor: Michaela Vejrostová