Spolu vytvoříme milníky na vaší cestě životem

Za celou iniciativou je jednoduchá myšlenka – vytvořit prostředí, kde je možnost nabídnout osobní rozvoj klientům prostřednictvím několika metod. A to jak fyzických technik, tak psychického mentoringu. Cílem je vytvořit projekt každému na míru a klienta jím provést až ke zdárnému cíli.

Na základě toho vznikl tým, který se neustále rozšiřuje. Jde o kolektiv odborníků, díky kterým jsme vám schopni nabídnout efektivní řešení. 

Zásady, ze kterých neustoupíme

KVALITA

Jelikož budeme pracovat s vaším tělem i vaší myslí, tak je jednou z našich  nejdůležitějších hodnot právě kvalita. Nikdy z ní neustoupíme a vždy pro nás bude na prvním místě. 

LIDSKOST

Každý známe fáze, kdy jsme jednou nahoře a jednou dole. Proto také všichni známe situace, ze kterých není snadné vystoupit. V projektu (dosebe) máme všichni otevřenou náruč i mysl. 

SERIÓZNOST

Vaše projekty (dosebe) bereme vážně. Není to pro nás zaměstnaní, je to pro nás mise, při které budeme vždy konat ve prospěch vašeho maximálního posunu. Jde tady o vás. Vždycky.

Ta, která (dosebe) vdechla život

Mgr. Michaela Vejrostová

Koučka a lektorka yogy s přesahem do psychologie a businessu. Tohle vše spojila dohromady a vytvořila místo, kde se lektoři i klienti mohou společně podporovat a rozvíjet.